1Гончаренко Л. Умови і оплата праці медичних працівників/Л. Гончаренко // Праця і зарплата, 2006. т.№34.-С.15