1Умови енергнтичного прориву // Урядовий кур'єр, 2006. т.13 вересня .-С.8