1Діяк І. Ефективні технології- складова енергетичної безпеки/І. Діяк // Урядовий кур'єр, 2006. т.13 вересня .-С.14