1Бицюра Ю. Проблеми забезпечення сталого економічного зростання та розвитку в Україні/Ю. Бицюра // Географія та основи економіки в школі, 2006. т.№5.-С.10-16