1Отрода В. Осінній ярмарок: сценарій/В. Отрода // Позакласний час, 2006. т.№17-18.-С.41-45